Gjutning

Gjutning innebär att smält metall hälls i en för ändamålet framställd form. Där får metallen stelna. Formen kan vara antingen en engångsform eller en permanent form. Engångsformen förbrukas vid gjutningen och den permanenta återanvänds flera gånger.

Fördelar gjutning
Gjutningens stora fördelar är att du kan få precisa mått utan materialspill med minimal efterbearbetning. Gjutning är också lämplig för mindre serier då verktygskostnaden är relativt låg.