Gjutning

Gjutning innebär att smält metall hälls i en för ändamålet framställd form. Där får metallen stelna. Formen kan vara antingen en engångsform eller en permanent form. Engångsformen förbrukas vid gjutningen och den permanenta återanvänds flera gånger.