2B Best Business

2B Best Business

2B Best Business AB erbjuder ett brett utbud av kundoptimerade artiklar till all industri, från pro-duktägare till kontraktstillverkare. Med fokus på produktoptimering och produktionsoptimering fin-ner vi de rätta tillverkningsmetoderna och processerna. Vi arbetar med allt från enkla detaljer i höga volymer - hundratusentals eller miljontals – till enstycksprodukter med mycket högt teknikinnehåll, även till områden som Big science. Kortfattat: Vi hjälper våra kunder att finna smarta lösningar och optimala produktionsprocesser.

Kvalitet

Med hjälp av SolidWorks utvecklar och optimerar vi komponenter. I vårt mätcenter säkerställer vi hög kvalitet.

Lager - logistik

Vårt erbjudande inkluderar lagerhållning och logistiklösningar, anpassade efter kundens önskemål. Genom vårt lager säkerställs hög leveranssäkerhet, med snabbhet, precision och spårbarhet. Vi arbetar även med cross-trade på global nivå. Vi arbetar med Jeeves affärssystem.

Vår strategi

Vi skall fortsätta att förädla kvalitet och leveranstider. Med en väl utvald leverantörsbas och ett eget fungerande kvalitetsarbete skall vi säkerställa vår framtid som en trovärdig leverantör till våra kunder. Transparens och ärlighet med kunden i fokus. Att ständigt bli bättre skall hjälpa oss att nå våra mål.

Vår affärsidé

Att vara den bästa affärslösningen till företag av kundspecifika komponenter.

Namnet 2B Best Business

Med namnet 2B Best Business AB vill vi markera att vi vill vara bäst för våra kunder, leverantörer och oss själva. Vi skall lyckas genom att hjälpa våra kunder och leverantörer att lyckas.

Mätning - 2B Best Business

Skanning-2B Best Business

Kortfakta


  • Företaget grundades 2005
  • Marknadsför ett brett sortiment av komponenter till industri
  • Samarbetspartner world wide
  • Placerade i Anderstorp
  • Certifierade både för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
  • Från genuin småländsk företagsbygd
  • Uppvuxna på industrigolvet