2B Best Business

2B Best Business

2B Best Business AB är ett företag som säljer tekniska komponenter och lösningar med högt teknikinnehåll. Vi hjälper våra kunder att tillsammans finna smarta lösningar och optimala produktionsprocesser. Med hjälp av SolidWorks utvecklar vi komponenter och med ett väl utvecklat mätcenter säkerställer vi hög kvalitet. Ett väl fungerande lager säkerställer hög leveranssäkerhet. Vi arbetar med Jeeves affärsystem.

Vår strategi

 

Vi skall fortsätta att förädla kvalitet och leveranstider. Med en väl utvald leverantörsbas och ett eget fungerande kvalitetsarbete skall vi säkerställa vår framtid som en trovärdig leverantör till våra kunder. Transparens och ärlighet med kunden i fokus. Att ständigt bli bättre skall hjälpa oss att nå våra mål.

Vår affärsidé

Att vara den bästa affärslösningen till företag av kundspecifika komponenter.

Namnet 2B Best Business

Med namnet 2B Best Business AB vill vi markera att vi vill vara bäst för våra kunder, leverantörer och oss själva. Vi skall lyckas genom att hjälpa våra kunder och leverantörer att lyckas.

The Extra Mile, 2B Best Business

 

Kortfakta


  • Företaget grundades 2005
  • Marknadsför ett brett sortiment av komponenter till industri
  • Samarbetspartner world wide
  • Placerade i Anderstorp
  • Certifierade både för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
  • Från genuin småländsk företagsbygd
  • Uppvuxna på industrigolvet