Lågtrycksgjutning 2B Best Business

Lågtrycksgjutning

Lågtrycksgjutning är en smält metall som under lågt tryck pressas in i en gjutform med hög temperatur.

Fördel lågtrycksgjutning

Lågtrycksgjutningens fördelar är en god ytfinish och ett tätare material om man har höga krav.

Färdig och testad lösning

Vi levererar alltid en färdigbearbetad och om så krävs täthetstestad detalj. Medium: Helium eller vatten för täthetstest beroende på ritningskrav.

Kapacitet

Dimension

Max storlek detalj 1500 x 1500 mm
Max vikt 80 kg

Volym

Från 50 st och uppåt

Material

Aluminium

Produkt Kontakta oss