Snabba leveranser från 2B Best Business

Policys, certifikat, medlemskap

Verksamhetspolicy

 • Ett väl fungerande verksamhetssystem på alla nivåer skall säkerställa att vi lever upp till våra kunders, vår omvärlds och våra egna högt ställda krav och förväntningar.
 • Ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar skall hjälpa oss nå högt ställda mål.
 • Vi skall följa lagar och andra krav som berör vår verksamhet.
 • Vi skall bland annat genom ett förtroendefullt samarbete med våra leverantörer minimera vår påverkan på miljön.
 • Vi skall engagera våra anställda och leverantörer i ett aktivt miljötänkande.
 • Vi skall mäta intern och extern kundtillfredsställelse.
 • Hela vår verksamhet skall vara transparant och klara genomlysning från våra intressenter.
 • Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier.
 • Vi skall integrera hälsa och säkerhet i allt vad vi gör och sträva efter en arbetsplats som känns utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Våra policys

 • Verksamhetspolicy
 • Conflict material policy
 • Policy för socialt ansvar
 • Reach RoHS policy

  Våra certifikat

  Vi är ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015  ISO 45001:2018 certifierade.

  ISO - Certifikat, 2B Best Business AB

   

  Certifikat Ecovadis

  Certifikat EcoVadis - 2B Best Business

   

  Medlemskap

  Högsta kreditvärdighet

  Vi har högsta kreditvärdighet trippel A sedan 2012.