Process kallformning 2B Best Business

Kallformning

Vid kallformning bearbetas en tråd i flera steg till färdig produkt. Gängning, härdning och ytbehandling genomförs vid behov i separata processer. Sortering ner till 10 ppm är möjlig.

Optimal produktionsmetod

Kallformning är en optimal produktionsmetod för många detaljer med stora volymer och anpassade toleranser.


Kapacitet

Dimensioner

Valstråd är från 0,8mm – 40mm.
Max diameter = 60mm
Max Längd = 300mm
Diameter och längd beroende på hur detaljen är utformad.

Maskintyp

Maskiner upp till 7-steg.

Volym

Minsta volym normalt är ett coil som är ca 2,2 ton.

Material

Material rostfritt , stål och mässing.

Produkt Kontakta oss