Process kallformning 2B Best Business

Kallformning

Vid kallformning bearbetas en tråd i flera steg till färdig produkt. Gängning, härdning och ytbehandling genomförs vid behov i separata processer. Sortering ner till 10 ppm är möjlig. Kallformade detaljer produceras i rostfritt, stål och mässing.

Optimal produktionsmetod

Kallformning är en optimal produktionsmetod för många detaljer med stora volymer och anpassade toleranser. 


Kapacitet

Dimensioner

Valstråd är från 0,8mm – 40mm.
Max diameter = 60mm
Max Längd = 300mm
Diameter och längd beroende på hur detaljen är utformad.

Maskintyp

Maskiner upp till 7-steg.

Volym

Minsta volym normalt är ett coil som är ca 2,2 ton.

Material

Material rostfritt, stål och mässing.

Produkt Kontakta oss