Kallformade detaljer

Högt materialutnyttjande kännetecknar kallformning. Korta cykeltider ger kallformade detaljer fördelar mot skärande bearbetning.

 

Se några exempel på kallformade detaljer: 

 
0
0
0
0
0