Kallformade detaljer

Högt materialutnyttjande kännetecknar kallformning. Korta cykeltider ger fördelar mot skärande bearbetning.

 
0
0
0
0
0