2B Best Business expanderar!

2019-06-12
2B Best Business expanderar och bygger till 1600 m².
Vi effektiviserar och samordnar verksamheten under ett och samma tak. Grunden är lagd och takstolarna håller på att resas. Vi räknar med att ha en färdig tillbyggnad någon gång kring årsskiftet.


2B Best Business expanderar!