Varmpressade, smidda produkter

Högt materialutnyttjande, homogena produkter, billiga verktyg.

 
0
0
0
0
0
0
0