Sintrade produkter

Många produkter med komplexa former behöver vara starka och slittåliga.

Sintrade produkter uppnår noggranna toleranser och fina ytor.

Se några exempel på sintrade produkter: 


0