Sintning 2B Best Business

Sintring

Sintring är en process där fasta partiklar sammanfogas till ett större objekt vid höga temperaturer. Detta är en optimal process för mindre och komplexa detaljer med relativt snäva toleranser. Viktigt att notera är att man bara når ca 70-85% av densiteten jämfört homogent material.


Kapacitet

Material

Vanligaste material är stål, rostfritt, koppar.

Volym

Seriestorlek är beroende på vikt av detalj men oftast min 5000 st.

Produkt Kontakta oss