Montering-Packning 2B Best Business

Montering / Packning

Vi har möjlighet att välja den optimala monteringslösningen. Tack vare vårt breda leverantörsnät har vi lätt att välja rätt leverantörer till ingående komponenter. Genom att låta oss montera elimineras många artikelnummer i Ert sortiment.

Kapacitet

Volym

Allt från enstyck till stora serier.

Produkt Kontakta oss