Alltid hög kvalitet hos 2B Best Business

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Våra leveranser skall hålla hög kvalitet. Vi strävar efter att vara rädda om vår miljö och vill vara en trivsam arbetsplats att verka i. Vårt kvalitetsarbete är en viktig och naturlig del i vårt vardagliga arbete. Vi har ett väl dokumenterat ledningssystem för detta ändamål.

Certifieringar

Vi har varit certifierade enligt ISO9001 och ISO14001 sedan våren 2006. Sedan 2019 är vi även certifierade enligt ISO45001.

Våra certifikat  ISO9001:2015 och ISO14001:2015 ISO 45001:2018 

Vårt löfte

  • Vi mäter och kommunicerar våra kvalitetsbristkostnader.
  • Vi mäter och kommunicerar vår leveranssäkerhet mot vad vi lovat.
  • Vi kartlägger och mäter våra viktigaste miljöaspekter som är avfall från emballage och utsläpp från transporter.
  • Vi lämnar förbättringsförslag i SolidWorks.