Alltid hög kvalitet hos 2B Best Business

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kvalitet och miljö

Våra leveranser skall hålla hög kvalitet. Vi strävar efter att vara rädda om vår miljö och vill vara en trivsam arbetsplats att verka i. Vårt kvalitetsarbete är en viktig och naturlig del i vårt vardagliga arbete. Vi har ett väl dokumenterat ledningssystem för detta ändamål.

Vårt löfte

  • Vi mäter och kommunicerar våra kvalitetsbristkostnader.
  • Vi mäter och kommunicerar vår leveranssäkerhet mot vad vi lovat.
  • Vi kartlägger och mäter våra viktigaste miljöaspekter som är avfall från emballage och utsläpp från transporter.
  • Vi lämnar förbättringsförslag i SolidWorks.

Certifieringar

Vi har varit certifierade enligt ISO9001 och ISO14001 sedan våren 2006. Sedan 2019 är vi även certifierade enligt ISO45001.

Certifikat_2B AB

Våra certifikat  ISO9001:2015 och ISO14001:2015 ISO 45001:2018

 

Arbetsmiljö

2B Best Business har fokus på en bra arbetsmiljö. Vi arbetar systematiskt på att kartlägga, utvärdera och utveckla vår arbetsmiljö. Vår strävan är att förbättra lokaler, arbetsmetoder och utrustning. 

Respekten för varandra och hur vi agerar är nyckeln till en god arbetsmiljö. Vår arbetsplats skall kännetecknas av engagemang, god laganda och en stolthet för verksamheten. 

Vår målsättning är att alla skador kan förebyggas och vi arbetar tillsammans för att nå målet. 

Vi har ett skyddsombud och en skyddskommitté som deltar vid planering av alla frågor som rör arbetsmiljön.

Företaget anlitar Avonova Hälsa för hälsoundersökning med läkarbesök för all personal.

På 2B har vi en personalklubb som planerar några aktiviteter per år med syfte att skapa trivsel, sammanhållning och gemenskap.